Privatumo politika

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AINTRA“ PRIVATUMO POLITIKA

UAB „AINTRA“ (toliau – „AINTRA“) asmenų privatumas ir asmens duomenų apsauga yra svarbūs. Mes parengėme privatumo principus, kuriais nustatomi asmens duomenų tvarkymo tikslai, sąlygos ir su duomenų subjektų asmens duomenimis susijusios teisės.

Privatumo principai apima duomenų tvarkymą uždarosiose akcinėse bendrovėse „AINTRA“, ir tinklalapyje www.rampucentras.lt.

Sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fizinio asmens (duomenų subjekto) tapatybės nustatymu arba galimybe ją nustatyti. Identifikuojamas fizinis asmuo yra asmuo, kuris gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuojamas identifikatoriumi (pvz., pagal vardą, pavardę, asmens kodą, buvimo vietos informaciją, tinklo identifikatorių) arba pagal fizinio asmens vieną ar kelis fizinius, fiziologinius, genetinius, protinius, ekonominius, kultūrinius ar socialinius požymius.

Asmens duomenų tvarkymas – automatizuotas ar neautomatizuotas veiksmas su asmens duomenimis ar jų rinkiniu (pvz., rinkimas, dokumentavimas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas, užklausų teikimas, skaitymas, naudojimas, perdavimas, platinimas ar kitu būdu atskleidimas padarant juos prieinamus, suderinimas arba sujungimas, apribojimas, ištrynimas ar naikinimas).

Duomenų valdytojas – tai fizinis ar juridinis asmuo, valstybės įstaiga, kurie yra pirminis asmens duomenų surinkėjas. Duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus.

Įgaliotas duomenų tvarkytojas – tai fizinis ar juridinis asmuo, valstybės įstaiga, kurie tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo pavedimu ir jam prižiūrint.

Trečiasis asmuo – tai fizinis ar juridinis asmuo, valstybės įstaiga, departamentas ar organas.

Asmens duomenų pažeidimas – tai netyčinis ar neteisėtas perduodamų, saugojamų ar kitaip tvarkomų asmens duomenų sunaikinimas, praradimas, keitimas, neteisėtas atskleidimas arba prieiga prie jų.

Duomenų subjektas – tai asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi (pvz., įrenginio savininkas ir pan.).

Principai

Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas – duomenų tvarkymas yra teisėtas, sąžiningas ir duomenų subjektui skaidrus.

Tikslo apribojimo principas – asmens duomenys renkami tiksliai ir aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais, toliau netvarkant su šiais tikslais nesuderinamu būdu.

Minimalaus duomenų rinkimo principas – asmens duomenys yra atitinkami, svarbūs ir ribojami tuo, kas būtina duomenų tvarkymo tikslams.

Teisingumo principas – asmens duomenys yra teisingi ir, jei reikia, atnaujinami, o neteisingi asmens duomenys nedelsiant ištrinami arba ištaisomi.

Laikymo apribojimo principas – asmens duomenys laikomi tokia forma, kuri leidžia duomenų subjektus identifikuoti tik tol, kol tai būtina tam tikslui pasiekti.

Patikimumo ir konfidencialumo principas – asmens duomenys tvarkomi taikant tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tinkamą asmens duomenų apsaugą, apsaugą nuo neįgalioto ar neteisėto tvarkymo bei atsitiktinio netekimo, sunaikinimo arba sugadinimo.  

Asmens duomenų tvarkymo saugumas

Asmens duomenų apsaugai įgyvendiname organizacines, fizines ir informacijos technologijų saugumo priemones.

Tam tikrais atvejais asmens duomenims tvarkyti „AINTRA“ gali naudoti įgaliotus duomenų tvarkytojus. „AINTRA“ užtikrina, kad įgalioti duomenų tvarkytojai tvarkys asmens duomenis pagal šiuos principus, vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais ir įgyvendindami atitinkamas apsaugos priemones.

Asmens duomenų rūšys

„AINTRA“ tvarko savo asmens duomenis paskelbusių asmenų duomenis.

„AINTRA“ tvarko šiuos asmens duomenis:

Asmeniniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinio asmens pareigos.
Kontaktinė informacija: el. pašto adresas, kontaktinis telefonas, pašto adresas.
Interneto duomenys: naudojimo sesijos duomenys, slapukai, prisijungimo prie svetainės duomenys ir IP adresai.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

„AINTRA“ tvarko asmens duomenis vykdydama sutartį ir užtikrindama jos vykdymą, gavusi duomenų subjekto sutikimą ar vykdymą pagal įstatymą atsirandančią prievolę.

„AINTRA“ asmens duomenų tvarkymo tikslas:

 • asmenų identifikavimas ir autentiškumo patvirtinimas;
 • lojaliųjų klientų įforminimas;
 • vartotojo paskyros svetainėje sukūrimas;
 • rinkodaros informacijos siuntimas;
 • bendradarbiavimo sutarties sudarymas;
 • prekių tiekimas konkrečiam asmeniui;
 • mokėjimo ir kredito sąlygų išdavimas;
 • sąskaitų faktūrų išrašymas;
 • susisiekimas dėl garantinių paslaugų;
 • susisiekimas susidarius nenumatytoms aplinkybėms;
 • techniniai patobulinimai;
 • interneto tinklalapių tobulinimas naudotojams;
 • anoniminės naudotojų statistikos vykdymas.

Tretieji asmenys ir įgalioti duomenų tvarkytojai

„AINTRA“ gali perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims ir įgaliotiems duomenų tvarkytojai griežtai ribotais tikslais:

 • rinkodaros informacijos siuntimas;
 • atsiliepimų gavimas;
 • svetainių prieglobos paslaugų teikėjui naudotojų patirties pagerinimui.

Patvirtiname, kad asmens duomenis perduodame tik tokiems tretiesiems asmenims ir įgaliotiems duomenų tvarkytojams, kurie taiko tinkamas apsaugos priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą.

Nepilnamečių vaikų asmens duomenų tvarkymas

„AINTRA“ supranta nepilnamečių asmens duomenų tvarkymo saugumo svarbą, nepilnamečių asmens duomenų tvarkyme taikydama visas atitinkamas administracines ir technologines apsaugos priemones.

Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi teisę ištrinti asmens duomenis.

Duomenų subjektas turi teisę pateikti užklausą „AINTRA“ dėl su juo susijusių asmens duomenų.

Duomenų subjektas turi teisę riboti asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų subjektas turi teisę paduoti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo paduoti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmens duomenų saugojimas

„AINTRA“ saugo asmens duomenis taip, kad būtų galima nustatyti duomenų subjektus tol, kol tai yra būtina tikslams pasiekti, išskyrus įstatymų numatytus reikalavimus.  

„AINTRA“ sunaikina ir (arba) ištrina visus asmens duomenis, kurie nėra skirti išsaugoti.

Slapukų naudojimas

Slapukas yra maža tekstinė rinkmena, kurią naršyklė automatiškai išsaugo asmens naudojamame prietaise. Mes naudojame slapukus, siekdami rinkti anoniminę ir apibendrintą statistiką apie svetainės lankytojų skaičių.    

Svetainė www.AINTRA.lt naudoja slapukus, kad vartotojams būtų patogiau naudotis svetaine.

Jei nesutinkate su slapukų naudojimu, galite užblokuoti Jūsų prietaise saugomus slapukus. Tam Jums reikia pakeisti savo naršyklės nustatymus. Be slapukų gali būti prieinamos ne visos paslaugos.

Privatumo principų pakeitimai

„AINTRA“ atnaujina privatumo principus atnaujina pagal poreikį.

Kontaktai

Klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis:

UAB AINTRA, Geležinkelio g. 3, LT-68127 Marijampolė, [email protected], Tel. +37063599919.